Corona

Hoe de paas- en zomervakantie van 2021 er precies zal uitzien, kan voorlopig nog niemand voorspellen. Achter de schermen bereiden wij wel alle mogelijke scenario's voor: met en zonder bubbels. We volgen de maatregelen nauwgezet op en zetten ook dit jaar alles op alles om kinderen op een veilige manier te ontvangen op kamp en tegelijk een fantastische kampbeleving te creëren. We weten wel hoe de krokusvakantie er zal uit zien. Dat lees je hier!

MAATREGELEN KROKUSVAKANTIE

Let wel: deze maatregelen zijn voorlopig enkel van toepassing op de krokusvakantie. We kunnen nog geen uitspraken doen over de paas- en zomervakantie.

Onze Coronacoördinator = Bjorn Accoe, te bereiken op 0490 11 49 05

Bubbels tot 25 kinderen

We zorgen ervoor dat alle kinderen op kamp kunnen én alle bubbels ruimte hebben. Het vraagt op bepaalde locaties enige creativiteit en flexibiliteit. Jouw bubbel en de specifieke indeling vind je terug in jouw weekspecifieke fiche en locatiefiche. Beide documenten vind je terug op jouw monitorenprofiel. Bij het onderdeel ‘activiteiten’ zie je naast jouw kampweek ‘extra info’. Eenmaal je daarop klikt, komen alle beschikbare documenten tevoorschijn. 

Als moni of bubbelverantwoordelijke dien je ten alle tijden een mondmasker te dragen. Jij wordt niet meegerekend tot de bubbel van 25. Heb bovendien extra aandacht voor jouw persoonlijke hygiëne, in het bijzonder wanneer je van de ene bubbel naar de andere gaat. 
De bubbelverantwoordelijken zijn samen verantwoordelijk voor de gehele kamplocatie én niet voor één specifieke bubbel. We zorgden er als organisatie voor dat er steeds min. 2 personen per bubbel kunnen zijn tijdens de onthaalmomenten. Bijvoorbeeld: er zijn 5 bubbels en 2 bubbelverantwoordelijken. Bubbel 1, 2 en 3 hebben elk 25 kinderen en 2 monitoren. Bubbel 4 en 5 zijn twee bubbels met slechts 1 moni en 16 kinderen. De twee bubbelverantwoordelijken kunnen hier bijspringen tijdens onthaalmomenten. Voor de specifieke puzzel m.b.t jouw kamplocatie is jouw kampcoördinator de beste hulplijn.

Binnen de bubbels zetten we de kampwerking zoals we die kennen voort. Er is zoals steeds voldoende knutsel- en spelmateriaal aanwezig in de neutrale zone. Voor de start van de dag of na de kampdag kan je al je materiaal sprokkelen en meenemen naar je bubbel. Doorheen de dag kan de bubbelverantwoordelijke je hierin ondersteunen.

Tijdens het middagmaal hou je voldoende afstand van jouw kinderen. Je eet niet mee aan tafel, maar houdt extraveel afstand wanneer je jouw mondmasker af hebt of eet bij voorkeur nadat de kinderen gegeten hebben. Je kan afwisselen met je de medemoni. 

Opgelet: de lokale overheiden kunnen aangepaste maatregelen opleggen. Indien van toepassing op jouw locatie word je hiervan op de hoogte gebracht. 

Aangepaste opvanguren

De opvanguren voor en na de kampdag worden ingekort. In de krokusvakantie opent onze kamplocatie om 08.15 u. en sluit deze om 17.15 u. Door de kleine bubbels kunnen we niet met ons vertrouwde shiftensysteem werken. Om jullie draagkracht te bewaken, korten we de opvang in en vindt de opvang binnen plaats. Heb hierbij aandacht voor de verluchting van de ruimte. Je bent bijgevolg als moni dagelijks startklaar om 8.15u en blijft tot 17.15u indien nodig. Afhankelijk van het aantal kinderen dat tot het einde van de kampdag blijft, kan je mogelijk vroeger naar huis. Zorg dat er steeds min. 2 monitoren/bubbelverantwoordelijken aanwezig zijn op de kamplocatie. Op maandag verwachten we de bubbelverantwoordelijken om 7.15 u. en alle monitoren startklaar om 7.30 u.

Image
kinderen onder parachute

Persoonlijke hygiëne

De basis van alles is een goede handhygiëne. Was regelmatig je handen. Dit wilt zeggen bij de start van het kamp, na elk toiletbezoek, na niezen en hoesten, voor en na de maaltijd, telkens er mogelijk besmet materiaal werd vastgenomen en voor en na het contact met een externe. Je wast je handen met water en zeep of alcoholhandgel (enkel voor volwassenen). Je droogt je handen steeds af met een het daarvoor voorziene papier voor eenmalig gebruik of laat ze drogen aan de lucht. 

Kinderen wassen hun handen standaard wanneer ze ’s morgens toekomen. Water en zeep is in principe voldoende. Je kan ook gebruik maken van stilstaand water (bv. in een kuipje) indien dit, na het gebruiken door de verschillende aanwezige kinderen, ververst wordt tussen elke wasbeurt in. Laat dit dus niet staan om later opnieuw te gebruiken. Goed inzepen is het belangrijkste bij handen wassen. Afdrogen doe je met papier of aan de lucht, niet met een handdoek. Is er geen sanitaire ruimte aan het onthaal? Zet dan steeds twee emmers klaar. Doe een beetje zeep op de handen van het kind zodat ze heel goed wassen. Voorzie regelmatig momenten voor de kinderen om hun handen opnieuw te wassen.

reinigen infrastructuur en materiaal

Activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats. Indien de soort activiteit dit niet toelaat, verlucht dan voldoende de gebruikte ruimte(s). Zorg ervoor dat de koude jullie niet binnenhoudt. 

Materialen waar personen fysiek mee in aanraking komen worden regelmatig gereinigd (klinken, handgrepen toestellen, tafels, stoelen, banken toiletbrillen …). Het reinigen van deze contactoppervlakken gebeurt zowel tijdens de kampdag, als aan het einde van de week. Verwijder aanvullend ook dagelijks de vuilniszakken en reinig doorheen de week regelmatig de vloeren. 

Wanneer materiaal van de ene bubbel naar de andere moet, is het van belang dit te reinigen of 3 uur te laten rusten. Het materiaal kan dus in principe door een groep de ene dag gebruikt worden en door een andere groep de volgende dag, zonder specifiek te reinigen. Dit is echter enkel en alleen voldoende wanneer je focust op een goede handhygiëne. Maak steeds goeie afspraken indien materiaal van de ene bubbel naar de andere gaat. Als bubbelverantwoordelijke kan je bijvoorbeeld een rustplaats inrichten waar materiaal verzameld kan worden. Monitoren wiens thema over twee bubbels gespreid is, maken onderling afspraken. 

Contact met externen

De bubbels verlaten de kamplocatie niet. Dat wil zeggen dat alle uitstappen geannuleerd zijn. 

Externe gastlesgevers komen wel nog langs op kamp en houden ook rekening met alle voorzorgsmaatregelen. Zij dragen ten alle tijden een mondmasker en reinigen hun materiaal indien ze van de ene bubbel naar de andere gaan. Als moni ben je hier mee verantwoordelijk voor. Ondersteun de workshopgever en reinig samen het materiaal. 

Elke externe die ongepland de bubbel binnenkomt moet een mondmasker dragen en geregistreerd worden in het contactenlogboek op www.ideekids.be/contactenlogboek. Ongeplande contacten kunnen de volgende zijn:

  • Het poetspersoneel van de school reinigde een ruimte.
  • Een kindje liep weg en werd door een andere moni naar jouw bubbel teruggebracht.
  • Een buurman komt een kijkje nemen op je terrein.
  • Een ouder kwam in de bubbel binnen in een noodsituatie.
  • Een conciërge of klusjesman komt langs.
Image
Brandweerman

wat bij ziekte

Zieke moni

Wie ziek is (ook geen COVID) kan geen kamp begeleiden. Ben je ziek? Contacteer dan onmiddellijk de monifoon om de situatie te bespreken op het nummer 0497 41 82 31. Wie getest is op COVID – 19 omdat hij of zij contact heeft gehad met iemand, mag in afwachting van het resultaat geen kamp begeleiden en moet – indien van toepassing - de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode volgen. 

Ziek kind op kamp - stappenplan

Elk kind met een ziektesymptoom (zowel COVID als niet-COVID symptomen) moet doorgebeld worden naar het onthaal op het nummer 09 210 80 00. De bubbelverantwoordelijke neemt deze taak op zich. Wie ziek is kan helaas niet deelnemen. Zo houden we de weerstand van het kind en de anderen zo hoog mogelijk, vermijden we risico’s op besmetting en stellen we de veiligheid van iedereen op kamp voorop.

Het onthaalteam neemt samen de situatie door en belt daarna de ouder op om het kind te komen halen. Het kind blijft tot dan even in de quarantainezone op kamp. De ouder krijgt van Idee Kids verdere richtlijnen per mail. Zo worden ze gevraagd naar de dokter te gaan en Idee Kids op de hoogte te houden van elke stap. 

Situatie A: De dokter beslist dat het kind (niet) ziek is - geen vermoeden van COVID

Ziek: Het kind blijft thuis en kan terug deelnemen vanaf min. 3 dagen symptoomvrij
Niet ziek: Het kind kan de volgende dag terug deelnemen op voorwaarde dat: 

  1. de ouder het origineel doktersattest toont op kamp waarop duidelijk staat dat het kind niet besmettelijk is voor anderen (bv. allergie, chronische hoest, enz).
  2. de ouder een foto/scan van hetzelfde attest heeft gemaild naar Idee Kids (vraag dit zeker na!).

Zo is de situatie voor iedereen duidelijk en vermijden we misverstanden.

Situatie B: De dokter beslist dat het kind ziek is - vermoeden van COVID

Het kind blijft thuis. De ouder werd gevraagd om Idee Kids op de hoogte te houden van de testresultaten (zowel positief als negatief). Het kampgebeuren gaat door. Idee Kids houdt jullie bubbel ook op de hoogte met verdere richtlijnen. 

Situatie C: Iemand in de eigen bubbel van het kind test positief of er is een bevestigd vermoeden.

Het kind blijft thuis. De ouder werd gevraagd om Idee Kids op de hoogte te houden van de testresultaten (zowel positief als negatief). Idee Kids houdt jullie bubbel ook op de hoogte met verdere richtlijnen. 

In een notendop en belangrijk:

- Bel elke ziektesymptoom door naar het onthaal, ook niet-covid gerelateerd.
- De ouder wordt gevraagd naar de dokter te gaan en Idee Kids op de hoogte te houden van elke stap.
- Enkel de behandelende arts kan bepalen of er een test nodig is of niet.
- Probeer steeds paniek te vermijden op de kamplocatie.
- Ga niet te sterk in op emotionele ouders. Noteer hun gegevens en zeg dat Idee Kids hen zal bellen.