Coronamaatregelen Ambrassade

De Ambrassade voorziet de draaiboeken voor het jeugdwerk. Weet dat je alles ook rechtstreeks kan nalezen op hun website. Wij plukten hier de aspecten uit het draaiboek in functie van de kampwerking: 

Er werd duidelijk aangegeven dat aanbod tijdens de paasvakantie nog kan maar enkel onder deze voorwaarden:

·       in groepen van max. 10 personen (excl. begeleiding) 

·       voor kinderen tot en met 12 jaar bij in de mate van het mogelijke buiten

·       Als moni bij een groep van kinderen tot en met 12 draag je altijd een mondmasker.

Buiten en binnen. 

·        Er is nog steeds verdeeldheid over de vraag of ook kinderen jonger dan 12 jaar-12 mondmaskers moeten dragen in bepaalde situaties. Momenteel wordt het niet vanuit de federale overheid opgelegd, noch aanbevolen in het jeugdwerk. Hier en daar wordt er wel in scholen en/of ziekenhuizen gevraagd dit als voorzorgsmaatregel te nemen en voor de derde graad van het lager onderwijs wordt dit nu ook opgelegd.

·        Een kind wordt aangeraden om elke week slechts één aanbod te kiezen. Daarbij kan men kiezen voor een ander aanbod per week. Hou er wel rekening mee dat het doel hiervan is om het mixen van sociale contexten en dus mogelijke blootstelling aan besmettingsrisico’s te beperken. Voor het volgen van deze maatregel ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders en opvoedingsverantwoordelijken van het kind/ de jongere. Je wordt als organisatie dus niet geacht dit te gaan controleren. 

Eten & drinken

·        Eten en drinken kan, maar ook dit gebeurt in de mate van het mogelijke buiten bij groepen jonger dan 12 jaar.

·        Bij groepen jonger dan 12 kan er samen worden gegeten zonder specifiek afstand tussen deelnemers te voorzien. Wel is het belangrijk om als begeleider afstand t.a.v. de deelnemers te garanderen indien men mee-eet. Eet je niet mee maar houd je toezicht, houd dan in de mate van het mogelijke afstand en houd steeds je mondmasker aan.  

Ruimte

·        Mogen twee aparte groepen op 1 terrein of in 1 lokaal/ruimte?

o   Buiten kan dit, als er genoeg afstand is tussen de groepen.

o   Vermijd verschillende groepen in te kleine binnenruimtes. Heb je veel ruimte waarbij voldoende afstand binnen de groep en t.a.v. een andere groep kan dan kunnen meerdere groepen in dezelfde ruimte, maar vermijd alle contact, ook bij verplaatsen naar binnen/buiten, naar sanitair etc. 

o   Als je geen oplossing vindt: Je kan met twee groepen in één ruimte werken/activiteiten (tegelijk) houden als je de twee groepen goed kunt scheiden (ze hebben geen contact met elkaar, komen op een apart moment binnen enz.). Let extra op verluchting en de hygiënemaatregelen. 

·        Sanitaire ruimte kan door deelnemers tot en met 12 jaar gezamenlijk gebruikt worden. Houd bij steeds rekening met extra handhygiëne en het vermijden van onderling contact tussen deelnemers en groepen. 

Hygiëne

·        Het bewaken van persoonlijke hygiëne blijft enorm belangrijk tijdens alle activiteiten en aanbod. 

·        Hieronder verstaan we handhygiëne, hoesten in de ellenboog, het eenmalige gebruik van zakdoeken en weggooien ervan en het gebruik van mondmaskers en handschoenen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat besmetting vermeden wordt, en zijn dus cruciaal. 

·        Begeleiding draagt steeds een mondmasker, zowel buiten als binnen en houdt het contact met de deelnemers en met elkaar zo beperkt mogelijk. 

·        Bouw een vaste routine in waarbij handen gewassen worden voor en na iedere activiteit (en blok), voor en na elke maaltijd, inclusief tussendoortjes, bij het gebruik van materialen, bij externe activiteiten/aanbod en bij aankomst op de activiteit/aanbod, bij niezen/hoesten en na elk toiletbezoek. 

·        Zorg eventueel voor extra plaatsen om de handen te wassen zodat dit zo vlot mogelijk verloopt. 

·        Voorzie bij het binnengaan van sanitaire ruimtes, bij de eetruimtes en in de buurt van activiteiten/aanbod dat handen gewassen of ontsmet kunnen worden om besmetten van contactoppervlaktes te vermijden. 

·        Water en zeep is in principe voldoende. Je kan ook gebruik maken van stilstaand water (bv. in een kuipje) indien dit, na het gebruiken door de verschillende aanwezige kinderen, ververst wordt tussen elke wasbeurt in. 

·        Laat dit dus niet staan om later opnieuw te gebruiken. Goed inzepen is het belangrijkste bij handen wassen. Afdrogen doe je met wegwerpdoekjes of papier. Geen handdoeken dus.

·        Insmeren en schminken bij –12-jarigen kan indien nodig.

·        Voorzie gesloten vuilnisbakken voor de vuile zakdoeken.

·        Voorzie zelf voldoende papieren zakdoeken of laat deelnemers dit zelf voorzien MAAR zorg er vooral voor dat deze steeds ter beschikking zijn per groep. 

·        Informeer begeleiders over het belang van hoesten in de ellenboog, gebruik van papieren zakdoeken en hun pedagogische rol hierin.

Reinigen

·        Tal van regels m.b.t. infrastructuur zijn van belang om besmetting te voorkomen, neem hierbij altijd de focus op contactoppervlakken. In detail: https://ambrassade.be/nl/attachments/view/WJ_richtlijnen%20reinigen%20infra%20en%20materiaal

Materiaal

·        Kies bij voorkeur een activiteitenaanbod waarbij materiaal niet wordt doorgegeven.

·        Kies bij deelnemers tot 12 jaar voor activiteiten waarbij je zo weinig mogelijk materiaal doorgeeft binnen de groep. Kies bij voorkeur materiaal per deelnemer. 

·        Als materiaal door verschillende groepen (bubbels) gebruikt moet kunnen worden, dan heb je twee opties:

o   Je reinigt grondig de contactoppervlakken voor je het materiaal doorgeeft, dan kan het onmiddellijk. 

o   Is er tijd tussen 2 groepen (bubbels)  dan kan je je beroepen op onderzoek dat heeft uitgewezen dat Covid gemiddeld 3u kan overleven op oppervlakken en materialen (in ideale omstandigheden), je hoeft materialen en/of oppervlakken dus geen dagen meer ongebruikt te laten indien je niet tussentijds ontsmet. Blijft daarbij wel heel belangrijk goed te focussen op goede handhygiëne na contact met oppervlakken en materialen die vaak worden aangeraakt. 

·        Maak visueel duidelijk welk materiaal voor welke groep is. Doe dit door kleuren of symbolen aan te brengen.