Idee Kids Enquêtes: geef jouw input!

05/04/2021
Image
groep

Idee Kids vindt het als organisate belangrijk om te blijven innoveren en luisteren naar alle personen op en rond kamp. Om dit te kunnen blijven doen, kiezen we er oa bewust voor om jaarlijks samen te werken met studenten i.f.v. een stage, een eindwerk, bachelorproef enz. Dit gaat vaak gepaard met onderzoek en daarvoor hebben we ook dit jaar de stem van onze monitoren nodigen.

Vul jij onderstaande enquêtes in en help je zo Silke en Sarah vooruit met hun eindwerk en bachelorproef? Beide enquêtes nemen maxmum 10 minuutjes in beslag.

Merci! 

Onderzoek: risicovol spel

De bachelorproef van Sarah, student Pedagogiek van het Jonge Kind, focust op het stimuleren van risicovol spel bij kinderen tussen 3 en 6 jaar. Het doel is om in deze fase de kennis en noden van de Idee Kids monitoren in kaart te brengen. 

Naar de enquête over risicovol spel

Image
skaten

Onderzoek: Draaiboek in een ander jasje

Het eindwerk van Silke kadert in de opleiding User Experience Designer (Syntra MVL). Het format van de huidige draaiboeken wordt onder de loep genomen en er wordt gekeken om een online Idee Kids platform te ontwikkelen. 

Naar de enquête over een Idee Kids platform

Image
draaiboek