Straffen, daar doen wij niet aan mee

04/03/2021

Ook al zet je in op warme en positieve relaties, kleuren in elke kampcontext kinderen wel eens buiten de lijntjes. Monitoren botsen op - in hun ogen - ongewenst gedrag: een kind doet een ander kind pijn, een kind wil niet meedoen met de aangeboden activiteit, een kind maakt moedwillig materiaal stuk ... Als een kind ongewenst gedrag stelt, willen we dit graag ombuigen naar iets positiefs. 

Idee Kids kiest voor een strafarme benadering: we zeggen een ‘neen’ tegen het gedrag en een ‘ja’ tegen het kind als persoon. Met een ‘neen’ wordt het stellen van grenzen bedoeld aan bepaald gedrag én de ‘ja’ duidt op het bewustzijn dat gedrag altijd een uiting is van een onderliggende behoefte. De onderliggende behoefte samen met het kind benoemen, zorgt ervoor dat een kind zich gezien en erkend kan voelen. Om gedrag bij te kunnen sturen, is het als moni van belang om de oorzaak van het gedrag te achterhalen.

Image
moni

Een voorbeeld:

Jerom vindt het leuk om aan de knop van de muziekinstallatie te prutsen en het muziekvolume op die manier te verhogen. Monitor Jelke vraagt om niet aan de knop te komen. Jerom blijft ook na meermaals vragen aan de knop draaien. Jelke zou kunnen kiezen om de radio uit de ruimte weg te nemen en zo Jerom te straffen. Ze kiest ervoor om te benoemen dat dit niet aangenaam is voor andere kinderen tijdens het opvangmoment en dat ze graag zou hebben dat hij dit niet meer doet. Tot volume 21 kan hij experimenteren. Ze toont waar Jerom het cijfer kan lezen. Ze benoemt ook dat hij waarschijnlijk graag met muziek bezig is. Welke muziek hoort hij graag? Wil hij misschien straks een liedje kiezen? Op die manier begrenst ze Jerom (maximumvolume 21) en toont ze dat ze Jerom ziet (interesse in muziek). 

Uitdagend gedrag, wat nu?

Is er uitdagend gedrag in jouw groep en zit je met jouw handen in het haar? Welke stap moet je zetten en hoe ga je op zoek naar de behoefte achter het gedrag? Neem even de beslissingsboom 'uitdagend gedrag' door. Afhankelijk van wie het gedrag als uitdagend ervaart, krijg je andere tips. De beslissingsboom vind je ook op kamp terug. 

Toon mij de beslissingsboom