Veelgestelde vragen

Hier vind je een antwoord op heel wat van je vragen.
Werd jouw vraag hiermee niet beantwoord, of heb je een dringende vraag over de informatie op deze pagina? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Ik ben ziek tijdens mijn kamp, wat nu?

Bij ziekte tijdens je kampweek, bel je als eerste het rekruteringsteam (0497 41 82 31) op. Zo kunnen wij snel op zoek gaan naar een oplossing. Achteraf stuur je jouw doktersbriefje naar monitor@ideekids.be. Gezien Idee Kids werkt met korte contracten, is er bij afwezigheid door ziekte geen gewaarborgd loon.

Ik heb een ongeval op weg of tijdens kamp, wat moet ik doen?

Breng zo snel mogelijk het rekruteringsteam (0497 41 82 31) op de hoogte. Indien je zelf niet in staat bent om ons op te bellen, zorg dan dat de persoon in kwestie volgende gegevens bij de hand heeft: jouw naam en voornaam, statuut (student, werknemer, werkzoekende ...), kamplocatie van het ongeval, datum en tijdstip, omschrijving van het ongeval en lichamelijke gevolgen.

Wij bezorgen alle documenten die je door je arts moet laten invullen. De verzekering komt enkel tussen voor fysieke schade, geen materiële schade. Idee Kids is niet aansprakelijk voor schade of diefstal aan de eigen wagen of schade veroorzaakt aan derden met je eigen wagen (je eigen autoverzekering is dan van toepassing).

Kan ik mijn kamp nog annuleren?

Zoals bij elke bijverdienste kan je, eens je contract getekend is, niet meer zomaar annuleren. Dit gaat enkel nog bij onvoorziene dringende redenen. Annuleren kan enkel via een telefoontje aan het rekruteringsteam.

Wanneer wordt mijn loon uitbetaald?

Idee Kids werkt met maandelijkse betalingen. Je krijgt dus jouw centjes ten laatste voor de 7e werkdag van de maand volgende op jouw kampweek, ongeacht in welke week je aan de slag ging. Dit op voorwaarde dat al jouw gegevens en contracten in orde zijn.

Hoe bereid ik mijn kamp voor?

Idee Kids bezorgt je een inspiratiedraaiboek met activiteiten in het kampthema. Ook het nodige materiaal wordt door ons voorzien. Je hebt als moni de vrijheid om de activiteiten naar je hand te zetten. 
De week voor de start van het kamp ontvang je een Ready, Set, Go-mail met alle praktische details: informatie over bezoeken en workshops, kennismaking met je monitorenteam, medische informatie over de kinderen…

Gaat mijn kamp sowieso doorgaan?

De arbeidsovereenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat het kamp effectief kan doorgaan. Wanneer het kamp geannuleerd moet worden door omstandigheden onafhankelijk van de wil van de werkgever (bv. verbod door overheid i.k.v. corona, te weinig deelnemers door veelvuldige annuleringen, te weinig inschrijvingen …) zal de arbeidsovereenkomst geen uitwerking hebben.

Heeft kamp geven impact op het kindergeld dat mijn ouders ontvangen?

Bij Idee Kids ga je aan de slag via de 25-dagenregel. Als je het maximum aantal dagen van dit statuut niet overschrijdt, heeft dit geen gevolgen op het kindergeld. Meer informatie over de impact van je persoonlijke situatie op je kindergeld vind je hier terug.

Een voordeel van de 25-dagenregel is dat dit niet afgaat van je studentenuren. Je kunt naast je engagement bij Idee Kids nog steeds als jobstudent bijverdienen zonder verlies van kindergeld. Let wel op: er zijn maximum bedragen en uren vastgelegd voor jobstudenten die je niet mag overschrijden. Voor meer informatie, klik hier.

 

Heeft kamp geven impact op mijn persoonsbelastingen?

Voor je engagement tijdens de opvang ontvang je een vrijwilligersvergoeding. De vrijwilligersvergoeding is volledig vrijgesteld van sociale en fiscale lasten. Je dient er alleen zelf op te letten dat je op jaarbasis de maximum vrijwilligersvergoeding van € 1.388,40 (maximumbedrag voor 2020) niet overschrijdt voor alle vrijwilligerswerk dat je per jaar uitvoert (dus niet alleen voor onze organisatie).

Je loon als moni is vrijgesteld van RSZ, je betaalt er met andere woorden geen sociale zekerheid op. Het is niet vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing. Hoeveel er precies afgehouden wordt, is sterk afhankelijk van je individuele situatie: student versus niet-student, net aan je eerste job begonnen, je engagementen bij andere organisaties … Om die reden kunnen wij geen standaard antwoord op deze vraag voorzien.

Wel geven we een aantal richtlijnen en tips mee:

  • Als monitor werk je bij ons onder de 25-dagenregel (artikel 17). Dat betekent dat je 25 dagen lang bij ons aan de slag kan als moni.
  • Voor je tewerkstelling als moni ontvang je een nettoloon. Het loon onder de 25-dagenregel is vrijgesteld van RSZ, je betaalt er met andere woorden geen sociale zekerheid op. Het is niet vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing, d.w.z. dat je deze inkomsten wel moet aangeven in je personenbelasting. Voor kortdurende contracten met een beperkte vergoeding, zoals een weekcontract als moni, wordt er standaard geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dit wil zeggen dat het nettoloon dat je ontvangt iets hoger is dan je werkelijk verdiend hebt en je dus hiervan later nog een stukje zal moeten betalen via de definitieve inkomstenbelasting voor dat aanslagjaar. Dit is bij onze organisatie het geval, maar is ook van toepassing bij elke andere organisatie waar je een kort contract aangegaan bent met een beperkte vergoeding.
  • Om te vermijden dat je onverwachts meer belastingen zou moeten (terug)betalen, is het aan te raden om bij cumulatie van kortdurende contracten steeds een stukje van je loon (richtlijn 30%) aan de kant te zetten, zodat je een soort van ‘spaarpotje’ aanlegt dat je later kan gebruiken voor de belastingen.
  • Wil je jouw persoonlijke situatie in detail laten berekenen, dan neem je best contact op met gespecialiseerde diensten of personen zoals een boekhouder, vakbond …

Meer informatie over de 25-dagenregel en studentenarbeid vind je hier terug.

Hoe word ik bubbelverantwoordelijke?

De bubbelverantwoordelijke schept structuur in het hele kampgebeuren. Een goedgevulde rugzak aan Idee Kidservaring is hier een must (3+ kampen op de teller). Spreek je ambitie rond de rol uit aan je kampcoördinator of het rekruteringsteam, zij helpen je met plezier verder.

Hoe word ik kampcoördinator?

Een kampcoördinator is de schakel tussen het Idee Kidskantoor te Melle en de lokale kampwerking. Het is belangrijk dat je als ervaren rot onze waarden en normen kent. Ervaring in verschillende Idee Kidsrollen is hier noodzakelijk.

Hoeveel verdien ik bij Idee Kids?

Zoals je in jouw contracten kunt zien splitsen wij de dag op in kamp- en opvanguren. De kampuren lopen van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.00 u. De opvanguren omvatten zowel de voor-, middag- als na-opvang. Voor de kampuren word je zo’n €10 per uur vergoed, daarnaast krijg je ook €10 vrijwilligersvergoeding per dag voor de opvanguren. Samen komt dit neer op zo’n €350 per week. Afhankelijk van jouw rol op kamp zal je een ander loon ontvangen. Een gedetailleerd overzicht vind je in onderstaande tabel.

Rol

Bruto uurloon

# kampuren per week

Kostenvergoeding telefonie per dag

Kilometervergoeding dienstverplaatsingen
(maximumbedrag vanaf 1 juli 2020)

Moni

€10,0656

30

n.v.t.

n.v.t.

Flexmoni

€10,0656

30

n.v.t.

0,3542 euro/km

Bubbelverantwoordelijke

€10,4400

30

€4,00

n.v.t.

Kampcoördinator

€10,4400

38

€4,00

0,3542 euro/km


Als monitor werk je bij ons onder de 25-dagenregel (artikel 17). Dat betekent dat je 25 dagen lang bij ons aan de slag kan als moni. Als student kan dit bovenop je studentenuren. Daarnaast is het loon vrijgesteld van RSZ, je betaalt er met andere woorden geen sociale zekerheid op. Het is niet vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing, d.w.z. dat je deze inkomsten wel moet aangeven in je personenbelasting. Opgelet, daardoor kan je op het einde van het jaar in een hogere loonschaal terechtkomen. Wil je jouw persoonlijke situatie in detail laten berekenen, dan neem je best contact op met gespecialiseerde diensten, zoals een boekhouder, vakbond … Verder raden we aan om niet langer dan twee weken na elkaar te werken, omdat een kamp geven best wel intensief is.

Meer informatie over de 25-dagenregel en studentenarbeid vind je hier terug.

 

Hulplijnen op kamp: wie bel ik wanneer?

Op kamp krijg je een broekzakplan met mogelijke noodsituaties en hoe te handelen.
Een beknopt overzicht krijg je hier:

Via de monifoon (0497 41 82 31) bereik je ons rekruteringsteam. Bij hen kan je terecht voor al je vragen rond vrije plaatsen, contracten, betalingen, ziekte en vervangingen. Tijdens een kampperiode is het rekruteringsteam buiten de kantooruren en in het weekend vlot bereikbaar.
 
Ons onthaalteam (09 210 80 00) is de go-to lijn voor alle kindgerelateerde vragen. In de praktijk is het in de meeste gevallen de kampverantwoordelijke die het onthaal belt. Ook het telefonisch contact met ouders (bijvoorbeeld bij ongelukjes op kamp) gebeurt steeds via het onthaal. Zij zijn elke dag bereikbaar tussen 8.00 u. en 18.00 u.

Op kamp zal je het vaakst contact hebben met de kampcoördinator. Hij/zij komt tijdens de kampweek af en toe polshoogte nemen over hoe het moni-zijn je bevalt. De contactgegevens van je kampcoördinator ontvang je een week voor het kamp in je mailbox en via je monitorenpagina.

Ik ben bubbelverantwoordelijke, kan ik mijn bubbel kiezen?

Als je jouw kampweek inplant, kan je een voorkeur voor een bepaalde leeftijdsgroep steeds doorgeven. Bij het maken van de bubbelpuzzel proberen we hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Is er een bepaalde leeftijdsgroep waar je echt niet bij wil staan, geef dit dan zeker door. We vinden het belangrijk dat je je zeker comfortabel voelt bij de leeftijdgroep waarvan je bubbelverantwoordelijke bent. 

Kan ik met mijn beste vriend/vriendin/lief/... in dezelfde bubbel zitten?

Bij het inplannen van jouw kamp(en) kan je ons steeds meegeven of je specifieke wensen hebt (zijn er bepaalde mensen waarmee je graag een bubbel deelt? Of heb je als bubbelverantwoordelijke een voorliefde voor bepaalde thema's?.)

Op het moment waarop we de bubbelpuzzels leggen proberen we met zoveel mogelijk wensen rekening te houden. Helaas kunnen we niet met zekerheid beloven dat elke wens in vervulling zal kunnen gaan. 

Waar vind ik mijn loonbrief en fiscale fiche terug?

Sta je bij ons op kamp, dan krijg je van SD Worx een uitnodiging toegestuurd via e-mail om een profiel aan te maken.
Hiermee kan je je registreren op het portaal Myworkandme.

Vanaf dan kan je via dit portaal steeds je loonbrieven en fiscale fiches raadplegen. 

Wanneer weet ik in welke bubbel ik zit?

Een maand voor je kamp van start gaat buigen wij ons over DE bubbelpuzzel. Vanaf deze gelegd is, krijg jij alle informatie tijdig te zien op je monitorenprofiel. 

Wat moet ik doen als ik een kamp geef van 3 of 4 dagen, maar ik krijg een draaiboek van 5 dagen?

Een aantal weken voor de start van jouw kamp krijg je een inspiratiedraaiboek van het thema. Daar staat een weekschema van 5 dagen volledig uitgeschreven met activiteiten. Het draaiboek is ter inspiratie dus als je een kortere kampweek begeleidt, kan je zelf beslissen welke activiteiten je wil geven. Belangrijk is wel dat je rekening houdt met de kampomschrijving in het begin van jouw draaiboek, waar bepaalde activiteiten worden uitgelicht. Deze omschrijving wordt ook meegegeven aan de kinderen, zo garanderen we een echte WAAUWbeleving. Daarnaast worden bij sommige thema's workshops of uitstappen gepland, waar je ook rekening mee houdt. Een overzicht hiervan kan je terugvinden op jouw monitorenprofiel.

Is de monitorenvorming verplicht?

De monitorenvorming is verplicht voor alle nieuwe monitoren. Alles wat je moet weten om te schitteren tijdens je eerste Idee Kidskamp komt hier aan bod. Het online leerpad kan je op je eigen tempo doorlopen. Tijdens een gezamenlijk online groepsmoment, leer je je medemonitoren, kampverantwoordelijken en kampcoördinatoren beter kennen.