Veelgestelde vragen

Hier vind je een antwoord op heel wat van je vragen.
Werd jouw vraag hiermee niet beantwoord, of heb je een dringende vraag over de informatie op deze pagina? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Wanneer wordt mijn loon uitbetaald?

Idee Kids werkt met maandelijkse betalingen. Je krijgt dus jouw centjes ten laatste voor de 7e werkdag van de maand volgende op jouw kampweek, ongeacht in welke week je aan de slag ging. Dit op voorwaarde dat al jouw gegevens en contracten in orde zijn.

Heeft kamp geven impact op het kindergeld dat mijn ouders ontvangen?

Bij Idee Kids ga je aan de slag via de 25-dagenregel. Als je het maximum aantal dagen van dit statuut niet overschrijdt, heeft dit geen gevolgen op het kindergeld. Meer informatie over de impact van je persoonlijke situatie op je kindergeld vind je hier terug.

Een voordeel van de 25-dagenregel is dat dit niet afgaat van je studentenuren. Je kunt naast je engagement bij Idee Kids nog steeds als jobstudent bijverdienen zonder verlies van kindergeld. Let wel op: er zijn maximum bedragen en uren vastgelegd voor jobstudenten die je niet mag overschrijden. Voor meer informatie, klik hier.

 

Heeft kamp geven impact op mijn persoonsbelastingen?

Voor je engagement tijdens de opvang ontvang je een vrijwilligersvergoeding. De vrijwilligersvergoeding is volledig vrijgesteld van sociale en fiscale lasten. Je dient er alleen zelf op te letten dat je op jaarbasis de maximum vrijwilligersvergoeding van € 1.388,40 (maximumbedrag voor 2020) niet overschrijdt voor alle vrijwilligerswerk dat je per jaar uitvoert (dus niet alleen voor onze organisatie).

Je loon als moni is vrijgesteld van RSZ, je betaalt er met andere woorden geen sociale zekerheid op. Het is niet vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing. Hoeveel er precies afgehouden wordt, is sterk afhankelijk van je individuele situatie: student versus niet-student, net aan je eerste job begonnen, je engagementen bij andere organisaties … Om die reden kunnen wij geen standaard antwoord op deze vraag voorzien.

Wel geven we een aantal richtlijnen en tips mee:

  • Als monitor werk je bij ons onder de 25-dagenregel (artikel 17). Dat betekent dat je 25 dagen lang bij ons aan de slag kan als moni.
  • Voor je tewerkstelling als moni ontvang je een nettoloon. Het loon onder de 25-dagenregel is vrijgesteld van RSZ, je betaalt er met andere woorden geen sociale zekerheid op. Het is niet vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing, d.w.z. dat je deze inkomsten wel moet aangeven in je personenbelasting. Voor kortdurende contracten met een beperkte vergoeding, zoals een weekcontract als moni, wordt er standaard geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Dit wil zeggen dat het nettoloon dat je ontvangt iets hoger is dan je werkelijk verdiend hebt en je dus hiervan later nog een stukje zal moeten betalen via de definitieve inkomstenbelasting voor dat aanslagjaar. Dit is bij onze organisatie het geval, maar is ook van toepassing bij elke andere organisatie waar je een kort contract aangegaan bent met een beperkte vergoeding.
  • Om te vermijden dat je onverwachts meer belastingen zou moeten (terug)betalen, is het aan te raden om bij cumulatie van kortdurende contracten steeds een stukje van je loon (richtlijn 30%) aan de kant te zetten, zodat je een soort van ‘spaarpotje’ aanlegt dat je later kan gebruiken voor de belastingen.
  • Wil je jouw persoonlijke situatie in detail laten berekenen, dan neem je best contact op met gespecialiseerde diensten of personen zoals een boekhouder, vakbond …

Meer informatie over de 25-dagenregel en studentenarbeid vind je hier terug.

Hoeveel verdien ik bij Idee Kids?

Zoals je in jouw contracten kunt zien splitsen wij de dag op in kamp- en opvanguren. De kampuren lopen van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.00 u. De opvanguren omvatten zowel de voor-, middag- als na-opvang. Voor de kampuren word je zo’n €10 per uur vergoed, daarnaast krijg je ook €10 vrijwilligersvergoeding per dag voor de opvanguren. Samen komt dit neer op zo’n €350 per week. Afhankelijk van jouw rol op kamp zal je een ander loon ontvangen. Een gedetailleerd overzicht vind je in onderstaande tabel.

Rol

Bruto uurloon

# kampuren per week

Kostenvergoeding telefonie per dag

Kilometervergoeding dienstverplaatsingen
(maximumbedrag vanaf 1 juli 2020)

Moni

€10,0656

30

n.v.t.

n.v.t.

Flexmoni

€10,0656

30

n.v.t.

0,3542 euro/km

Bubbelverantwoordelijke

€10,4400

30

€4,00

n.v.t.

Kampcoördinator

€10,4400

38

€4,00

0,3542 euro/km


Als monitor werk je bij ons onder de 25-dagenregel (artikel 17). Dat betekent dat je 25 dagen lang bij ons aan de slag kan als moni. Als student kan dit bovenop je studentenuren. Daarnaast is het loon vrijgesteld van RSZ, je betaalt er met andere woorden geen sociale zekerheid op. Het is niet vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing, d.w.z. dat je deze inkomsten wel moet aangeven in je personenbelasting. Opgelet, daardoor kan je op het einde van het jaar in een hogere loonschaal terechtkomen. Wil je jouw persoonlijke situatie in detail laten berekenen, dan neem je best contact op met gespecialiseerde diensten, zoals een boekhouder, vakbond … Verder raden we aan om niet langer dan twee weken na elkaar te werken, omdat een kamp geven best wel intensief is.

Meer informatie over de 25-dagenregel en studentenarbeid vind je hier terug.

 

Waar vind ik mijn loonbrief en fiscale fiche terug?

Sta je bij ons op kamp, dan krijg je van SD Worx een uitnodiging toegestuurd via e-mail om een profiel aan te maken.
Hiermee kan je je registreren op het portaal Myworkandme.

Vanaf dan kan je via dit portaal steeds je loonbrieven en fiscale fiches raadplegen.