Veelgestelde vragen

Hier vind je een antwoord op heel wat van je vragen.
Werd jouw vraag hiermee niet beantwoord, of heb je een dringende vraag over de informatie op deze pagina? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Heeft kamp geven impact op het kindergeld die mijn ouders ontvangen?

Bij Idee Kids ga je aan de slag via de 25-dagenregel, als het maximum aantal dagen van dit statuut niet overschrijdt, heeft dit geen gevolgen voor het kindergeld van je ouders. Een voordeel van dit statuut is dat dit niet afgaat van je studentenuren. Je kunt naast je engagement bij Idee Kids nog steeds als jobstudent bijverdienen zonder verlies van kindergeld.

Let wel op: er zijn maximum bedragen en uren vastgelegd voor jobstudenten die je niet mag overschrijven. Voor meer informatie, klik hier.
 

Heeft kamp geven impact op mijn persoonsbelastingen?

Je loon is vrijgesteld van RSZ, je betaalt er met andere woorden geen sociale zekerheid op. Het is niet vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing/fiscale lasten. Hoeveel er precies afgehouden wordt, is sterk afhankelijk van je individuele situatie: student versus niet-student, net aan je eerste job begonnen, je engagementen bij andere organisaties … Om die reden kunnen wij hier geen standaard antwoord op deze vraag voorzien. 
Wel geven we een aantal richtlijnen en tips mee: 

Voor je tewerkstelling als moni volgens een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur artikel 17 (op voorwaarde dat je het maximum aantal dagen - 25 per jaar - dat je als monitor aan de slag kan nog niet overschreden hebt) ontvang je een nettoloon. Het loon onder het monitorenstatuut is vrijgesteld van RSZ, je betaalt er met andere woorden geen sociale zekerheid op. Het is niet vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing/fiscale lasten, d.w.z. dat je deze inkomsten wel moet aangeven in je personenbelasting.

Voor je engagement tijdens de opvang ontvang je een vrijwilligersvergoeding. De vrijwilligersvergoeding is volledig vrijgesteld van sociale en fiscale lasten. Je dient er alleen zelf op te letten dat je op jaarbasis de maximum vrijwilligersvergoeding van € 1.388,40 (maximum bedrag voor 2020) niet overschrijdt voor alle vrijwilligerswerk dat je per jaar uitvoert (dus niet alleen voor onze organisatie).

Voor kortdurende contracten met een beperkte vergoeding (richtlijn < € 1000) zoals een weekcontract als moni wordt standaard in België bij de loonsverwerking door een sociaal secretariaat pro-actief geen bedrijfsvoorheffing (= soort van voorschot op je belasting) afgehouden. Dit wil zeggen dat het loon dat je ontvangt iets hoger is dan je werkelijk verdiend hebt en je dus hiervan later nog een stukje zal moeten betalen via de definitieve inkomstenbelasting voor dat aanslagjaar. Dit is bij onze organisatie het geval, maar is ook van toepassing bij elke andere organisatie waar je een kort contract aangegaan bent met een beperkte vergoeding.

Om te vermijden dat je onverwachts meer belastingen zou moeten (terug)betalen, is het aan te raden om bij cumulatie van kortdurende contracten steeds een stukje van je loon (richtlijn 30%) aan de kant te zetten, zodat je een soort van ‘spaarpotje’ aanlegt dat je later kan gebruiken voor de belastingen.

Wil je jouw persoonlijke situatie in detail laten berekenen, dan neem je best contact op met gespecialiseerde diensten/personen zoals een boekhouder, vakbond …

Hoeveel verdien ik bij Idee Kids?

Voor de kampuren wordt je zo’n €10/uur vergoed en daarnaast krijg je ook €10 vrijwilligersvergoeding per dag voor de opvanguren. Samen komt dit neer op zo’n €350 per week.

Als monitor werk je bij ons onder het 25-dagenregel. Dat betekent dat je 25 dagen lang bij ons aan de slag kan als monitor. Als student kan dit bovenop je studentenuren. Daarnaast is dit loon vrijgesteld van RSZ, je betaalt er met andere woorden geen sociale zekerheid op. Het is niet vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing/fiscale lasten, d.w.z. dat je deze inkomsten wel moet aangeven in je personenbelasting. Daardoor kan je op het einde van het jaar in een hogere loonschaal terechtkomen. Wil je jouw persoonlijke situatie in detail laten berekenen, dan neem je best contact op met gespecialiseerde diensten/personen zoals een boekhouder, vakbond … Verder raden we aan om niet langer dan twee weken na elkaar te werken, omdat een kamp geven best wel intensief is.

Wanneer wordt mijn loon uitbetaald?

Idee Kids werkt met maandelijkse betalingen. Je krijgt dus jouw centjes ten laatste voor de 7e werkdag van de maand volgende op jouw kampweek, ongeacht in welke week je aan de slag ging. Dit op voorwaarde dat al jouw gegevens en contracten in orde zijn.